Terms & Conditions

Algemene voorwaarden van Lipolife:

 1. Toepasselijkheid: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Lipolife en de klant.

 2. Aanbiedingen en prijzen: Alle aanbiedingen van Lipolife zijn vrijblijvend en kunnen zonder opgave van redenen worden gewijzigd of ingetrokken. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

 3. Bestellingen: Bestellingen kunnen worden geplaatst via onze website of telefonisch. Wij zullen u zo snel mogelijk bevestigen of wij uw bestelling kunnen uitvoeren.

 4. Levering: Levering vindt plaats zodra wij uw betaling hebben ontvangen. Wij zullen u op de hoogte houden van de verwachte levertijd.

 5. Betaling: Betaling dient te geschieden bij aflevering of vooraf per bankoverschrijving.

 6. Retouren: U kunt binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling retourneren. Neem contact op met onze klantenservice voor retourinstructies.

 7. Garantie: Wij garanderen de kwaliteit van onze producten. Indien u een defect ontdekt, neemt u contact op met onze klantenservice.

 8. Aansprakelijkheid: Lipolife is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door gebruik van onze producten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

 9. Privacy: Lipolife respecteert uw privacy en zal uw gegevens alleen gebruiken voor het verwerken van uw bestelling en het versturen van informatie over onze producten en aanbiedingen. Wij zullen uw gegevens niet doorgeven aan derden.

 10. Wijziging algemene voorwaarden: Lipolife behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen.

 11. Toepasselijk recht en geschillen: Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Lipolife en de klant is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 12. Intellectueel eigendom: Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot producten en diensten van Lipolife, zoals octrooien, merken, tekeningen en modellen, berusten bij Lipolife. De klant verkrijgt geen rechten in deze intellectuele eigendom.

 13. Contact: Voor vragen of opmerkingen over onze producten of diensten, kunt u contact opnemen met onze klantenservice via e-mail of telefoon. Wij helpen u graag verder.

 14. Toepasselijkheid: Door gebruik te maken van onze producten of diensten, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

 15. Verkoop aan consumenten: Deze algemene voorwaarden zijn specifiek van toepassing op verkoop aan consumenten. Indien u een bedrijf bent, dient u de algemene voorwaarden voor verkoop aan bedrijven te raadplegen.

 16. Klachtenprocedure: Lipolife streeft naar 100% klanttevredenheid. Mocht u toch een klacht hebben, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk aan ons door te geven via onze klantenservice, zodat wij uw klacht snel en adequaat kunnen afhandelen.

 17. Geschiktheid van producten: Lipolife doet haar uiterste best om de producten zo goed mogelijk te beschrijven, echter kan Lipolife niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de beschrijving en/of afbeelding van producten. Lipolife adviseert u altijd om de bijsluiter van het product te raadplegen voor gebruik.

 18. Verkoop aan minderjarigen: Lipolife verkoopt geen producten aan minderjarigen onder de 18 jaar. Indien wij erachter komen dat een product aan een minderjarige is verkocht, behouden wij ons het recht voor om de verkoop te annuleren en het product terug te vragen.

 19. Verkoop buiten Nederland: Lipolife verkoopt haar producten alleen binnen Nederland, België en Luxemburg tenzij anders overeengekomen. Indien u geïnteresseerd bent in verkoop van onze producten buiten deze genoemde landen, neemt u contact op met onze verkoopafdeling via het contact formulier.

 20. Toepasselijkheid van de wetten: Alle verkoopovereenkomsten zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze verkoopovereenkomst zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.